" LangLing "
زبان و زبان شناسی - Languages & Linguistics

تشخیص بیماری و تجویز پزشک


۱۹- تشخیص تون چیه دکتر؟

What is your diagnosis doctor?

20- فکر می کنم شما کاملاً سالم هستید.

I think you are quite healthy.

21- دماسنج ۴۱ درجه را نشان می دهد.

The thermometer reads 41 degrees.

22- شما تب بالای ۴۰ درجه دارید.

You are running a fever with a temperature of over 40.

23- فشار خون تون بالا / پایین است.

Your blood pressure is high / low.

24- نبض تون منظم نمی زند.

You have an uneven pulse. / You have an irregular pulse.

25- پدر بزرگ تون ممکن است دچار ایست قلبی بشود.

Your grandfather might suffer a cardiac arrest.

26- تشخیص من فتق است و شما باید فتق بند ببندید.

My diagnosis is hernia and you to wear a truss.

27- شما باید عمل کنید.

You should have an operation.

28- باید هر چه سریعتر از سینه تان عکس بگیرید.

You should take an X- ray of your chest as soon as possible.

29- با این قلب ضعیف آیا فکر می کنید از زیر عمل بیرون می آید؟

With such a weak heart, do you think she can come through the operation?

30- باید عمل کنیم تا سنگ کلیه اش را در بیاوریم.

 We have to have an operation to remove his kidney stone.

31- امیدوارم عمل جراحی موفقیت آمیز باشد.

I hope the operation will be a success.

32- باید دیالیز بشود. مشکل کلیه دارد.

We have to put him on a kidney machine. He has a kidney problem.

33- تا اثر بیهوش کننده از بین نرود، او کاملاً به هوش نمی آید.

She won’t be fully conscious until the effects of the anesthetic have worn off.

34- می توانیم یک کلیه به او پیوند بزنیم.

We can transplant a kidney into him.

35- باید یک اهداء کننده کلیه پیدا کنید.

You need to find a kidney donor.

36- امیدوارم که بدن پیوند را قبول کنه.

 I hope the transplant won’t be rejected.

37- باید در این بخش بستری شود.

He has to be hospitalized in this ward.

39- به خاطر آفتاب زدگی / سرطان پوست تحت درمان قرار گرفت.

She was treated for sunstroke/ skin cancer.

40- تشخیص من طاعون/ وبا/ اسهال خونی است.

 My diagnosis is plague/ cholera/ dysentery.

41- معمولاً شرایط غیر بهداشتی عامل عمده این بیماری ها است.

Unhygienic conditions are usually the main causes of these illnesses.

42- طفلی بچه شما آبله مرغان / سرخک/ اوریون گرفته است.

Your poor child has caught chicken-pox/measles/mumps.

43- مطمئن نیستم، ولی ممکن است مالاریا/ کزاز باشد.

I am not sure, but it might be malaria/ tetanus.

44- مطمئن هستید من هپاتیت /یرقان دارم؟

Are you sure my illness is hepatitis / jaundice?

45- معمولاً غذا چی می خورید؟

What do you usually eat?

46- رژیم غذایی من فقط میوه و سبزیجات است.

I live on a diet of fruit and vegetables.

47- بهتر است هر روز صبح ورزش کنید.

You had better exercise every morning.

48- زیاد سیگار می کشید؟

Are you a heavy smoker?

49- سیگاری خرابم.

Yes, I am a chain smoker.

50- آب پرتقال تازه بخورید.

Drink fresh orange juice.

51- بهتر است وزنتان را هم کم کنید.

You had better lose weight, too.

52- خدا را شکر که نباید بستری بشوم!

Thank God I should not be hospitalized!

53- مشکل حادی نیست، فقط قوزک پایتان پیچ خورده است.

It’s nothing very serious. You have just sprained your ankle.

54- یک آسپرین بخورید و دراز بکشید.

Take an aspirin and lie down.

55- فکر می کنم زانویتان در رفته است.

I guess you have a dislocated knee.

56- نگران نباشید، استخوانتان نشکسته است. فقط مو برداشته است.

Don’t worry, your bone isn’t broken; it’s just a hairline fracture.

57- دکتر استخوان هایم را جا انداخت.

The doctor set my bones.

58- استخوانهایتان هنوز جوش نخورده است.

The bones are not fused yet.

59- چه مدت باید پایم تو گچ باشد؟

How long should my leg be in plaster?

60- یک مدتی باید با عصا راه بروید.

You have to go round on crutches for a while.

61- این هم یک نسخه برای مشکل تان.

Here is a prescription for your problem.

62- هر روز از این قرص ها دو تا بخورید.

Take two of these tablets every day.

63- من هیچ وقت آرام بخش تجویز نمی کنم.

I never prescribe tranquilizers.

64- قبل از اینکه شما مسافرت بروید، باید واکسن وبا بزنید.

You will have to be vaccinated against cholera before you can travel.

65- اگر دارویت را نخوری خوب نمی شوی.

You won’t get better if you don’t take your medicine.

66- باید بچه تون را گول بزنید تا دارویش را بخوره.

You should coax your child to take his medicine.

67- شما باید سبزیجات خام زیاد بخورید.

 You should eat plenty of raw vegetables.

68- اگر یبوست دارید، باید سبزی و میوه بیشتر بخورید.

If you’re constipated, you should eat more vegetables and fruit.

69- توصیه می کنم پرتقال و دیگر مرکبات بخورید.

I advise you to eat orange and other citrus fruits.

70- آیا به پنیسیلین حساسیت دارید؟

Are you allergic to penicillin?

71- یک آمپول به شما می زنم تا دردتان کم بشود.

I will give you an injection to dull the pain.

72- باید زخم شما را با ماده ضد عفونی کننده تمیز کنم.

I have to clean your wound with antiseptic.

73- یک کم ممکن است بسوزه.

It may sting a little.

74- حالا باید آن را باند پیچی کنم.

Now I have to put a bandage on it.

75- دکتر یک دوره آنتی بیوتیک برام تجویز کرده است.

The doctor has put me on a course of antibiotics.

76- دکتر گفت دو بار در روز چشم هایم را شستشو بدهم.

The doctor told me to bathe my eyes twice a day.

77-دکتر سوابق بیماریش را بررسی کرد.

The doctor checked up on his patient’s records.

78- دکتر بهم گفت سیگار کشیدن را کم کنم.

The doctor told me to cut down on my smoking.

79- او گفت سیگار و کلسترول بالا دلایل اصلی بیماری قلبی است.

He said smoking and a high cholesterol level are the main causes of heart disease.

80- دکتر بهم گفت باید یک مدت غذاهای چرب را کنار بگذارم.

The doctor said I ought to lay off fatty foods for a while.

81- دکتر برام نسخه نوشت.

The doctor made out/ wrote a prescription for me.

82- آنطوری که دکترم گفت من هشت کیلو اضافه وزن دارم.

According to my doctor, I’m 8 kilos overweight.

83- دکتر می گوید باید قرص بخورم.

My doctor says I should go on the pill.

84- دکتر مرا پیش روانپزشک فرستاد.

The doctor referred me to a psychiatrist.

85- دکتر برای سرفه ات چی تجویز کرد؟

What did the doctor prescribe for your cough?

86- دکتر به من یک پنیسیلین زد.

The doctor gave me a penicillin injection.

87- بزودی بهت مرفین می زنند.

They will inject you with morphine soon.

88- این دارو باید تحت نظر پزشک مصرف بشود.

This drug should only be taken under the supervision of a doctor.

[ 28 Jul 2014 ] [ 11:23 ] [ سامان دلخواه ]

شکایت بیمار


۱- دکتر، امروز حالم خوب نیست.

Doctor, I am not feeling well today.

2- مشکل تون چی است؟

What’s the matter with you? / What’s wrong with you?

3- حالت تهوع دارم.

I feel sick. / I feel queasy.

4- معمولاً بعد از ناهار یا شام حالت تهوع پیدا می کنم.

I usually feel like throwing up after lunch or dinner.

5- شب زیاد سرفه می کنم.

I cough a lot at night.

6- آیا شب ها خر پف می کنید؟

Do you snore at night?

7- اول دماغم آب می آمد، ولی حالا گرفته است.

At first my nose was runny, but now it is stuffed up.

8- می بینم که صداتون هم گرفته است.

I see you are hoarse, too.

9- رنگ تون پریده. لطفاً پیراهنتان را بزنید بالا.

You look pale. Pull up your shirt, please.

10- دهانتان را خوب باز کنید. می خواهم نگاهی به گلویتان بیاندازم.

Open your mouth wide; I want to look at your throat.

11- بگذارید نبض تون/ فشار خونتون را بگیرم.

Let me take your pulse/ blood pressure.

12- این دماسنج را زیر زیانتان بگذارید.

Rest this thermometer under your tongue.

13- کمرم بد جوری درد می کند.

I have a terrible backache.

14- سرما خورده ام و بدنم سست است.

 I have a cold and feel sluggish.

15- سینه ام درد می کند.

 I have a pain in my chest.

16- چشم چپم درد شدیدی / خفیفی دارد.

 I have a sharp pain/ dull pain in my left eye.

17- دیروز دو بار غش کردم.

I passed out/ fainted twice yesterday.

18- میشه برام آزمایش ادرار و خون بنویسید؟

Will you please order some urine and blood tests for me?

[ 28 Jul 2014 ] [ 11:20 ] [ سامان دلخواه ]

Here are 7 systems of measurement for things like time,

distance and money.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. TIME

 

1000 milliseconds = 1 second (sec)

60 seconds = 1 minute (min)

60 minutes = 1 hour (hr)

24 hours = 1 day

7 days = 1 week (wk)

28, 30 or 31 days = 1 month (mth)

12 months = 1 year (yr)

365 days = 1 year

BUT every 4th year = 366 days (a leap year)

 

Also note:

52 weeks = 1 year (approximately)

 

People often use the following terms:

48 hours (2 days)

72 hours (3 days)

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. DISTANCE

There are two systems for measuring distance in the English-

speaking world:

 

a) metric

10 millimetres (mm) = 1 centimetre (cm)

100 centimetres = 1 metre (m)

1000 metres = 1 kilometre (km)

 

b) imperial/US

12 inches (in) = 1 foot (ft)

3 feet = 1 yard (yd) (approximately 1 metre)

1760 yards = 1 mile (approximately 1.6 km)

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

3. AREA

Area is the extent of a surface. It is 2-dimensional. Area

is often expressed using the word "square" + the distance.

For example, if a room is 10 metres long and 5 metres wide,

it is 50 square metres (50 sq. m). But we can also use the

distance + the figure 2. Then we would write 50m2.

 

Here are two examples:

 

My table is 3 metres long x 2 metres wide:

area = 6 sq.m, or

area = 6m2

 

My town is 3 miles x 4 miles:

area = 12 sq. miles

 

We often measure the area of land using:

hectare = 10,000 square metres

acre = 4,840 square yards

 

Warning!

There is a difference between "square metres" and "metres

square". If my room is 10 feet x 10 feet, it is 100 square

feet but 10 feet square. We can only say this when the

length and the width are the same.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4. VOLUME

Volume is the amount of space occupied by an object or

enclosed in a container. It is 3-dimensional. Volume is

often expressed using the word "cubic" + the distance. For

example, if a room is 5 metres long, 3 metres wide and

3 metres high, it is 45 cubic metres (45 cu. m). But we can

also use the distance + the figure 3. So we write 45m3.

 

Other measurements of volume are:

- 1000 cubic centimetres (cc) = 1 litre (L or l)

- gallon (approx. 4.6 litres in UK, approx. 3.8 liters in US)

 

We use litres to talk about fluids like drinks and petrol.

We also use gallons to talk about petrol and other fluids.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

5. SPEED

Speed is a measurement that combines distance, quantity,

volume etc AND time. Common ways of talking about the speed

of a car, for example, are:

- 50 miles per hour (50mph)

- 50 kilometres per hour (50kph)

 

We also use the symbol / when talking about speed:

- 50 people/hour (50 people per hour)

- 1000 l/hr (1000 litres per hour)

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6. WEIGHT

There are two systems to measure how heavy something is:

 

a) metric

1000 grams (g) = 1 kilogram (kg)

1000 kilograms = 1 metric ton (metric tonne)

 

b) imperial/US

16 ounces (oz) = 1 pound (lb)

14 pounds = 1 stone (British)

100 pounds = 1 hundredweight (cwt)*

20 hundredweights = 1 ton*

 

*There is a slight difference between British and US

hundreweights and tons.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

7. MONEY

Most countries use a basic monetary unit (for example the

dollar) divided into 100 fractional units (example cents).

They use a combination of paper money (banknotes or notes)

and metal money (coins).

 

Here are some examples from the world's major currencies:

 

USA: American Dollar (USD or $)

1 dollar = 100 cents

 

UK: British Pound (GBP or £)

1 pound = 100 pence

 

European Union: Euro (EUR)

1 euro = 100 cents

 

Japan: Japanese Yen (JPY)

1 yen = 100 sen (not used today)

 

Switzerland: Swiss Franc (CHF)

1 franc = 100 centimes

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tip!

Words like metre and litre are spelled differently in the

UK and US. The British write metre, kilometre, litre etc.

The Americans write meter, kilometer, liter etc.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

[ 14 Jul 2014 ] [ 17:6 ] [ سامان دلخواه ]

نکـــــاتی درباره ی no-any-some

some به معنی مقداری یا تعدادی صفت مقدار می باشد و می تواند قبل از اسمهای قابل شمارش جـمع و همچنین قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

.I have some books

.I have some money


Some
اغلب در جمــلات مثبت بــکار می رود و معادل آن در جملات منفی و سـوالی کلمه ی any به معنی هیچ یا اصــلأ می باشد . توضیح اینکه any همــانند some مـی تواند هم قبـل از اسمهای قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

.There are some pens on the table
.There are not any pens on the table
?Are there any pens on the table

تذکر1 : در جمـــلات منفی می توانیم ترکیب not any را حذف کرده و بجای آنــــها کلمـه ی no را قـرار دهیم . no نیز همــانند some و any هم قبل از اسمهای قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار می رود .
تذکر2 : no در جملات مثبت بکار می رود ولی به جمله مفهوم منفی می بخشد .

.There are not any pens on the table
.There are no pens on the table
.I did not drink any milk
.I drank no milk

یادآوری :کلمات مرکبی که با some – any و no ساخته می شوند نیزاز قوانین فوق پیروی می کنند.
somebody – someone - something
anybody – anyone - anything
nobody - no one - nothing

.I see somebody in the library
.She didn't eat anything
.You will say nothing

[ 21 Jun 2014 ] [ 14:26 ] [ سامان دلخواه ]

Brazilian Portuguese

Eu te amo

Cheyenne

Ne mohotatse

Chichewa

Ndimakukonda

Creol

Mi aime jou

Hawaiian

Aloha wau ia oi

Hopi

Nu' umi unangwa'ta

Inuit

Negligevapse

Mohawk

Kanbhik

Nahuatl

Ni mits neki

Navaho

Ayor anosh'ni

Papiamento

Mi ta stimabo

Tahitian

Ua Here Vau Ia Oe

Sioux

Techihhila

[ 24 May 2014 ] [ 9:44 ] [ سامان دلخواه ]

Charles J. Fillmore
(1929-2014)

Charles J. Fillmore, Discoverer of Frame Semantics, Dies in SF at 84:

He Figured Out How Framing Works

  

Charles J. Fillmore, one of the world’s greatest linguists — ever — died last Thursday, February 13, at the age of 84 in San Francisco. He was the discoverer of frame semantics, who did the essential research on the nature of framing in thought and language. He discovered that we think, largely unconsciously, in terms of conceptual frames — mental structures that organize our thought. Further, he found that every word is mentally defined in terms of frame structures. Our current understanding of “framing” in social and political discourse derives ultimately from his research, whose importance stretches well beyond linguistics to social and political thought — and all of intellectual life. The world has lost a scholar of the greatest significance.

“Chuck,” as he was known throughout the linguistics world, got his PhD from the University of Michigan in 1961 and taught at Ohio State University until 1971, when he came to the University of California at Berkeley. Chuck’s wife of 40 years, Lily Wong Fillmore, put herself through college and then through graduate school at Stanford, winding up as Professor of Education at Berkeley. She was his constant companion, sounding board, alter ego, the greatest cheer in his life, and much more.

Chuck taught at Berkeley for 23 years until his retirement in 1994. As a Professor Emeritus, he ran a research project on Frame Semantics called FrameNet at the International Computer Science Institute at UC Berkeley for 18 years until 2012, when he became ill.

If you are interested in how our understanding of framing in public discourse developed, you need to know about Chuck.

Chuck’s insights have had a profound effect on the fields of both linguistics and cognitive science. As one of the earliest exponents of Noam Chomsky’s transformational grammar, Chuck discovered what is known as the “transformational cycle” in 1963, even before Chomsky came up with the idea of “deep structure.” My own relationship with Chuck began in that year, when he came to speak on that topic at the Indiana University Graduate Linguistics Club. Ever gracious, he accepted my invitation as an officer of the club and drove all the way from Columbus, Ohio to speak to our graduate students for nothing more than an Indiana potluck dinner. I have revered him ever since, and our lives and work have been intertwined over more than 50 years.

By 1965, we both became convinced of the massive role of semantics in grammar, but we came up with very different theories. My tack was to introduce formal logic as semantics into linguistics in late 1963. But Chuck, with greater insight, noticed that grammar is organized in terms of the most basic experiences of everyday life, for example, action and perception. He observed that such experiences have a basic structure — wholes with parts: Thus an action can have Agents, their Acts, Patients (what they act on), Purposes, Instruments, Locations, Times, and so on. Perception involves an Experiencer, and experience, a Stimulus of the Experience, and so on. He called these conceptual elements of experience “cases” on an analogy with case languages like Latin and Greek. He called his theory “Case Grammar,” showing that there are rules of grammar that crucially make use of such very general conceptual elements that structure our experience. I heard him speak on the idea at MIT in the summer of 1965, and began following his development of the theory. He published the idea in 1968, and the idea spread. A version of that idea is now taken for granted pretty much throughout the linguistic world, partly though Chuck’s work and partly through a 1965 MIT dissertation by Jeff Gruber, who left linguistics shortly thereafter to become a Baha’i missionary. In the cognitive tradition following Chuck, they are called “semantic roles.” In the generative tradition, they are called “theta-roles.” The insights are similar and were discovered independently at about the same time.

Chuck arrived at Berkeley in 1971, and I followed in 1972. We began working together, as well as taking part in a cognition discussion group that included Dan Slobin, Eleanor Rosch, Wally Chafe, Paul Kay, Steve Palmer, John Gumperz, and occasionally, Paul Grice. That became the core of cognitive science at Berkeley. When the field was formed later in the 1970’s, Berkeley became the West Coast center of the field. In 1974-75, while Chuck was developing frame semantics and I was helping, we were regularly visited in my living room by three friends who drove over from Palo Alto — Terry Winograd, Danny Bobrow, and Don Norman. They wanted to find out what they could about the details of frame semantics since they were working on a knowledge representation language for computer science, which eventually developed into KL-ONE — a classic frame-based knowledge representation language in computer science. It was because of Chuck that it came to be “frame-based.”

In 1975, Chuck published his first paper on frame semantics in the first issue of the Publications of the Berkeley Linguistics Society, and in 1976 published a second version in 1976 in The Annals of the New York Academy of Sciences. Frame semantics was a much-elaborated version of case grammar. Chuck had been studying European linguistic research on “semantic fields” — groups of related words like knife-fork-spoon,SundayMondayTuesday, … and so on. Chuck realized that they were also based on organized mental structures of common experiences, but he went a major step further: the hypothesis that every word in every language is mentally defined by elements of such mental structures, which he called “frames.” Chuck’s classic example involved the semantic field buy-sell-goods-price-cost. The common mental structure defining such words is based on the commercial event scenario: Person 1 has possessions and wants to exchange them for money. Person 2 has the money and wants to exchange it for such a possession. There is mutual exchange. Person 1 is called a seller; Person 2 is called a buyer; the possession exchanged is called the goods; and the money is called the price. Those named the basic “semantic roles” — the conceptual elements of the frame.

Being Chuck, he went further. Sentences that looked very different have meanings characterized by the same frame. Chuck sold the book to Paul for $10. Paul bought the book from Chuck for $10. The book cost Paul $10. Chuck got $10 for the book. Moreover, each verb defined by that frame has its own grammar associated with it. With sell, the Seller is Subject, the goods is direct object, the buyer is marked by to and the price is marker by for. With cost, the goods is subject, the price is direct object and the Buyer is indirect object.

This is a very simple example. There is a great deal more to frames. In the 18 years Chuck worked on the FrameNet project, over a thousand frames were described in detail. They are publicly accessible on the web at www.framenet.icsi.berkeley.edu.

The study of frame semantics became the study of (1) which frames do we use in conceptualizing our experience, (2) what semantic roles and scenarios define each frame, (3) what words are defined by which frames, (4) what is the grammar associated with the frame elements, and (5) how are frames related to one another.

I was hooked on frame semantics by 1975, and started working with Chuck on a linguistic theory that would incorporate frames. We called it Construction Grammar. The idea was to provide a unified theory of grammar and word meaning.

After working together on it for several years, we wound up creating two different versions of Construction Grammar for very different purposes. Chuck had always thought of himself as an Ordinary Working Linguist (an OWL, as he referred to himself). His goal was to provide a useful tool for describing languages. As computer science developed, he moved FrameNet in the direction of computer-directed frame analysis in various languages, using large collections of linguistic data (called “corpora”). As a computational tool for research and teaching, FrameNet stands as a monument to Chuck’s genius and fortitude, and to the loyalty and hard work of his students, especially Collin Baker, Miriam Petruck, and Michael Ellsworth.

I went in two other directions, both inspired by insights of Chuck’s. In 1978, Michel Reddy and I, independently, found evidence that metaphor was not just in language, but in thought. We think to a remarkable extent in metaphor, and that metaphorical concepts, like frames, are largely unconscious. Having worked with Chuck, I realized that conceptual metaphors were frame-to-frame mappings, ways of understanding one area of framed experience in terms of another. A year later, Mark Johnson and I came to the conclusion that frames, metaphors, and all other aspects of thought are based on what we called “embodiment,” postulating a theory of embodied cognition. Having followed Chuck’s instincts on the role of everyday embodied experience in both case grammar and frame semantics, this seemed natural to me. Embodied cognition has become a major research area in the cognitive sciences.

Chuck, working with his close friend Paul Kay, came up with a version of Construction Grammar fitting FrameNet goals and methods. I came up with an embodied version of Construction Grammar that took into account conceptual metaphor, embodied aspects of frames and metaphors, and the idea of conceptual prototypes. We published elaborate initial papers on our versions of construction grammar at virtually the same time. Mine came out in 1987 as a 100+ page case study in my book Women, Fire, and Dangerous Things. Chuck, working with Paul Kay and Mary Catherine O’Connor, published a lengthy, beautiful, and overwhelmingly convincing study of the Let Alone construction (as in He can’t afford a Chevy, let alone a BMW.) It appeared in Language in 1988 as “Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone.”

Chuck also inspired the research I have done over many years in applying frame semantics to politics. In 1977, Chuck told me about a court case in Boston in which a doctor who had performed an abortion was put on trial for murder. In the trial, the defense attorney used the word fetus and the prosecuting attorney used the word babyFetus invoked the frame of a medical procedure, while baby invoked a killing frame. The medical frame won out in the trial. But the point was not lost on me: competing frames are used everywhere in political and social issues and who wins depends on which frame dominates. To understand exactly how conceptual framing works through language, the appropriate field of study is frame semantics.

Charles J. Fillmore was the man who first figured out how framing works. He is world-renowned in linguistics, but deserves a much wider appreciation as a major intellectual. I have cited his work over and over, in my writing and in my talks. But over more than 50 years, he worked modestly as an OWL, an ordinary working linguist. He was brought up in St. Paul, Minnesota, and was known for his Minnesotan modesty, gentlemanliness, and a sly wit befitting Lake Woebegone. When he first came to Berkeley in 1971, he encountered a culture defined by the then-commonplace expression, “Let it all hang out.” His response was to wear a button saying, “Tuck it all back in.”

I will always miss him.

[ 11 May 2014 ] [ 10:24 ] [ سامان دلخواه ]

Afrikaans

Ek het jou lief

Yoruba

Mo ni fe

Ethiopian

Afgreki'

Kiswahili

Nakupenda

Moroccan

Ana moajaba bik

Swahili

Ninapenda wewe

Setswana

Ke a go rata

Bambara

M'bi fe


[ 26 Apr 2014 ] [ 14:7 ] [ سامان دلخواه ]

Japanese

Aishiteru

Mandarin Chinese

Wo ai ni

Arabic (to female)

Ana behibek

Arabic (to male)

Ana behibak

Russian

Ya tebya liubliu

Nepalese

Ma timilai maya garchu

Turkish

Seni seviyorum

Hindi

Hum tumhe pyar karte hae

Cantonese Chinese

Ngo oiy ney

Hebrew (to female)

Ani ohev otah

Hebrew (to male)

Ani ohevet otha

Armenian

Kez yes sirumen

Malay

Aku cintakan para mu

Korean

Sarang heyo

Bangla

Aamee tuma ke bhalo baashi

Farsi

Doset daram

Bisaya

Nahigugma ako kanimo

Cambodian

Soro lahn nhee ah

Filipino

Mahal kita

Gujarati

Hoo thunay prem karoo choo

Hiligaynon

Palangga ko ikaw

Hiligaynon

Guina higugma ko ikaw

Hmong

Kuv hlub koj

Ilonggo

Palangga ko ikaw

Indonesian

Saya cinta padamu

Kannada

Naanu ninna preetisuttene

Kapampangan

Kaluguran daka

Konkani

Tu magel moga cho

Lebanese

Bahibak

Malayalam

Njan ninne premikunnu

Marathi

Me tula prem karto

Pandacan

Syota na kita!!

Pangasinan

Inaru Taka

Persian

Doo-set daaram

Sindhi

Maa tokhe pyar kendo ahyan

Tagalog

Mahal kita

Taiwanese

Wa ga ei li

Tamil

Nan unnai kathalikaraen

Telugu

Nenu ninnu premistunnanu

Thai (to female)

Phom rak khun

Thai (to male)

Chan rak khun

Vietnamese (to female)

Anh yêu em   

Vietnamese (to male)

Em yêu anh

Urdu

Mai aap say pyaar karta hoo


[ 6 Apr 2014 ] [ 9:30 ] [ سامان دلخواه ]

I love you

English

Je t'aime

French

Te quiero

Spanish

Ich liebe dich

German

S'agapo

Greek

Ti amo

Italian

Aš tave myliu

Lithuanian

Jeg elsker dig

Danish

Minä rakastan sinua

Finnish

Kocham cię

Polish

Rwy'n dy garu

Welsh

Te dua

Albanian

Ma armastan sind

Estonian

Taim i' ngra leat

Irish

T'estimo

Catalan

Volim te

Serbian

Ljubim te

Slovenian

Ich lieb Di

Swiss-German

Te iubesc

Romanian

Miluji te

Czech

Szeretlek

Hungarian

Ya tabe kahayu

Belarusian

Obicham te

Bulgarian

Ti tengu caru

Corsican (to male)

Volim te

Croatian

Ik hou van jou

Dutch

Mi amas vin

Esperanto

Eg elski teg

Faroese

Ta gra agam ort

Gaelic

Mikvarhar

Georgian

Eg elska tig

Icelandic

Te amo

Latin

Es tevi mīlu

Latvian

Jeg elsker deg

Norwegian

Iay ovlay ouyay

Pig Latin

Tha gra'dh agam ort

Scot Gaelic

Lu`bim ta

Slovak

Jag älskar dig

Swedish

Ya tebe kahayu

Ukrainian

Ikh hob dikh

Yiddish


[ 3 Mar 2014 ] [ 10:30 ] [ سامان دلخواه ]

WANNA know what GONNA means? LEMME show you.

Have you seen words like "gonna" or "wanna" and wondered
what they mean? Perhaps you have looked in a dictionary and
been unable to find them. That's because these words are
"informal contractions" or short forms of other words that
people use when speaking informally. They are not exactly
slang, but they are a little like slang. In fact, if you
look in a good (big) dictionary, you will usually find them.

Here are the 7 most common informal contractions, with
example sentences:

1. GIMME = give me
Gimme your money.
Don't gimme that rubbish.
Can you gimme a hand?

2. GONNA = going to
Nothing's gonna change my love for you.
I'm not gonna tell you.
What are you gonna do?

3a. GOTTA = (have) got a
I've gotta gun.
I gotta gun.
She hasn't gotta penny
Have you gotta car?

3b. GOTTA = (have) got to
I've gotta go now.
I gotta go now.
We haven't gotta do that.
Have they gotta work?

4. INIT = isn't it
That's smart, init?
Init strange?

5. KINDA = kind of
She's kinda cute.
Are you kinda mad at me?

6. LEMME = let me
Lemme go!
He didn't lemme see it.

7a. WANNA = want to
I wanna go home.
I don't wanna go.
Do you wanna watch TV?

7b. WANNA = want a
I wanna coffee.
I don't wanna thing from you.
Do you wanna beer?

Please remember that these are *informal* contractions.
That means that we do not use them in "correct" speech, and
we almost never use them in writing. We use them only when
speaking fast and informally, for example with friends. Also,
the sentences above may be a little artificial because when
we use a contraction like "wanna", we probably also use
other contractions in the same sentence, as follows:

Do you want a beer?
Do you wanna beer?
D'you wanna beer?
D'ya wanna beer?
Ya wanna beer?
Wanna beer?


[ 3 Feb 2014 ] [ 12:0 ] [ سامان دلخواه ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

Links
Advertisement
تحلیل آمار سایت و وبلاگ